MDDP Akademia Biznesu > Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy