MDDP Akademia Biznesu > Aktualności > Aktywni na lubuskim rynku pracy > Szacowanie wartości zamówienia – wynajem sal szkoleniowych

Szacowanie wartości zamówienia – wynajem sal szkoleniowych

15.04.2019

W związku z realizacją projektu „Aktywni na lubuskim rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sal szkoleniowych na terenie woj. lubuskiego (łącznie 660 godz.).

Szacowanie wartości zamówienia »

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy »

.